Wat doet een fraude advocaat?

Word je beschuldigd van het plegen van fraude, dan wil je adequaat en snel handelen. Maar waar moet je beginnen? En is de beschuldiging terecht? Hoe de situatie in jouw geval ook is, belangrijk is om een expert in te schakelen die weet hoe het probleem moet worden opgelost. Neem een fraude advocaat in de arm die je bijstaat in de nare situatie. In welke situaties schakel je hulp in en wat doet een fraude advocaat? Daarover lees je in deze blog.

Diverse casussen waarbij je de hulp van de fraude advocaat kunt gebruiken.

Een beschuldiging van fraude kan zich op vele gebieden manifesteren. Denk aan frauduleus handelen op het gebied van belasting, uitkeringsrechten, verzekeringen en hypotheken. Om te illustreren in welke gevallen de fraude advocaat je uit het licht van de beschuldigingen kan halen, volgen hier een aantal casussen.

1. De belastingaangifte onjuist ingediend?

Medio 2021 heb je belastingaangifte gedaan over het jaar ervoor. Ieder jaar laat je die over aan je accountant die de formulieren voor je invult. En ieder jaar is het goed afgelopen, tot nu. Je wilde het zelf op je nemen en met hulp van derden heb je de belastingpapieren correct ingevuld. Althans dat was je gedachte. Nu heb je een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat je belastingfraude hebt gepleegd. Of de beschuldiging terecht is, laten we hier in het midden. Belangrijk voor jou is te weten hoe je moet handelen en wat de fraude advocaat voor je kan doen. Krijg je als ondernemer bezoek van een fiscus die een belastingcontrole doet, dan wil je begrijpelijkerwijs weten waar je op voorbereid moet zijn.

2. Te veel uitkeringsgeld ontvangen?

Ontvang je om specifieke redenen een uitkering die je helpt rond te komen? De overheidsinstellingen die gaan over het uitkeren van deze ondersteunende pot houden goed in de gaten waar je maandelijks recht op hebt. Zijn er gevallen geweest waarbij je hebt gewerkt zonder dit door te geven, dan kan dat grote problemen opleveren. Je hebt dan te veel uitkering ontvangen terwijl je daar geen recht op hebt gehad. De overheidsinstanties nemen je dat niet in dank af en zullen het overschot terug willen. Is deze sanctie volgens jou niet terecht, dan kun je een fraude advocaat inschakelen. Met zijn of haar hulp hoef je het niet in je eentje op te nemen tegen de grote instanties. Is de strafeis wel terecht, dan helpt de fraude advocaat je in de vervolgstappen.

3. Afgestudeerd op papier, maar niet in de praktijk

Fraude kan ook op het gebied van scholing plaatsvinden. Heb je op geheimzinnige wijze een dokterstitel weten te behalen en kun je dat aantonen op papier, dan neem je een gunstige positie in op de arbeidersmarkt. Maar is die titel niet behaald langs de reguliere weg die je afsloot met de verdediging van een jarenlang onderzoek, dan speel je met vuur. Diplomafraude is een serieuze misdaad en daar zitten gevolgen aan. Word je hier al dan niet terecht van beschuldigd, maak dan gebruik van een fraude advocaat die je verder helpt in de zaak.

4. Geld geleend met een onevenredig onderpand

Het verstrekken van een lening gaat gepaard met het stellen van een onderpand. Zeker in het geval van grote bedragen is het belangrijk dat de kredietverstrekker er vanuit kan gaan dat de andere partij het geld kan terugbetalen. Als extra troef achter de hand kan een huis of een ander duur object als onderpand worden ingediend. Voordat de lening wordt gegeven,

bespreek je met de kredietverstrekker wat je onderpand is. Lukt het je op termijn niet om de lening terug te betalen, dan kan de verstrekker een beroep doen op het onderpand. De kwestie wordt frauduleus op het moment dat je een onderpand indient met een te lage waarde. Schakel in het geval van een beschuldiging van kredietfraude een deskundig fraude advocaat in. Hij of zij zal de geschillen met de andere partijen weten op te lossen.

5. Van zwart naar wit geld

Zijn er aantijgingen gedaan met betrekking tot witwassen en wijzen de vingers jouw kant op? Hier is sprake van serieuze fraude waar terecht zware straffen op staan. Zijn de beschuldigingen onjuist bij jou terechtgekomen, dan zal de fraude advocaat je bijstaan. Met heldere documenten die jouw onschuld bewijzen, kan de fraude advocaat je vrijpleiten. Wees er wel van bewust dat je hier te maken hebt met ernstige beschuldigingen.

Wat doet de fraude advocaat om de situatie op te lossen?

Het plegen van fraude op het gebied van belasting, uitkeringen of zelfs het witwassen van illegaal verdiend geld is een serieuze kwestie waar het Openbaar Ministerie terecht de nodige aandacht aan dient te geven. Maar dat betekent niet automatisch dat beschuldigingen van fraude terecht worden gedaan. Ben je als ondernemer of als particulier beschuldigd van fraude en ben je ervan overtuigd dat jij je handen er niet aan vuil hebt gemaakt? Door een fraude advocaat in de arm te nemen hoef je niet alleen de strijd aan te gaan tegen de andere partij. Door de kennis inzake rechten en wetgevingen en de jarenlange ervaring van de fraude advocaat kan hij de situatie peilen. Zo weet je gauw genoeg wat jouw kansen zijn.

Word je plotseling geconfronteerd door een FIOD inval (Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst) zorg in dat geval dat je nauwkeurig noteert wat de inspecteur tegen je heeft gezegd. De informatie die je bij de inval krijgt, zal van nut zijn voor het vervolg van de procedure. Het is goed te begrijpen wanneer je totaal overrompeld bent door een dergelijke inval die zelfs in de nachturen plaats kan vinden. Maar ben je erop voorbereid, dan weet je hoe je op en na het moment moet handelen. Wat de fraude advocaat vervolgens doet, zal te allen tijde in het voordeel zijn van zijn cliƫnt, dus van jou. In ieder geval zal hij alles op alles zetten om de vermeende beschuldigingen te ontkrachten met de door jou geleverde bewijzen. En ben je wel schuldig aan fraude, dan helpt de fraude advocaat om de schade nadien te beperken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*